Nieuws

Star Class Theaterlessen op de Handreiking

             Star Class theaterlessen op basisschool De Handreiking      Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 van basisschool De Handreiking hebben vandaag gekeken en actief meegedaan aan de promotieshows van Star Class. De kinderen hebben een flyer mee naar huis gekregen voor de cursus "kennismaken met theater” die op de dinsdagen 10 september, 17 september, 24 september, 1 oktober, 8 oktober & 22 oktober op school zal worden gegeven door Star Class. De cursusprijs voor het hele traject is € 58,50.    De serie van zes lessen (ander programma t.o.v. vorig jaar) vormt een mooie afgeronde kennismaking met theater en wordt verzorgd door een theatraal en pedagogisch goed onderlegde docent. De kinderen worden direct na de reguliere lestijd opgevangen door de Star Class docent. De lessen starten een kwartier na schooltijd in de speelzaal en duren iedere keer een uur.      Info & inschrijving  Mocht u meer willen weten over deze cursus dan kunt u mailen naar info@enthousiasment.nl of bellen met 040-2572410.    Indien u uw kind in wil schrijven (dit graag doen voor 4 september) dan graag even mailen naar info@enthousiasment.nl.  U ontvangt dan per ommegaande de gegevens die we nodig hebben voor de inschrijving. U kunt ook het strookje van de flyers die uw kind heeft meegekregen gebruiken voor de inschrijving. Vul dan het strookje in, fotografeer dit en mail het terug. U mag het strookje ook per post sturen naar :   Enthousiasment  Hulst 11  5662 TC Geldrop   

Motorische remedial teaching op de Handreiking

Wij zijn als school natuurlijk altijd aan het zoeken naar manieren om kinderen op de best mogelijke manier te ondersteunen. Steeds vaker blijkt dat kleine ondersteuningsvragen van kinderen terug te leiden zijn naar de verloop van de motorische ontwikkeling van het kind. Binnen ons bestuur zijn positieve ervaringen opgedaan bij het bieden van motorische remedial teaching op school. Wij gaan als school in samenwerking met Carlo Hollants kijken of er kinderen op onze school in aanmerking komen voor deze ondersteuning. Wanneer blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor deze ondersteuning nemen wij contact met u op. Wat is MRT? Repareren van de motoriek, plezier in bewegen, plezier in omgaan met anderen, besef van vaardigheden met de link naar cognitief functioneren en sociaal emotioneel functioneren. Veel voorkomende oorzaken van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen kun je: Voorkomen door tijdig te signaleren Opsporen d.m.v. motorisch onderzoek Oplossen met Motorisch Remedial Teaching Motorische Remedial Teaching, ofwel MRT biedt het kind de mogelijkheid om de achterstand in bewegen te repareren met een positieve invloed op de motoriek concentratie, lees- reken- en schrijfvoorwaarden, sociale- en emotionele vaardigheden. Gericht oefenen om die bewegingsachterstand in te lopen. Als die achterstand eenmaal is ingelopen, heeft dat een positieve invloed op het gedrag, de concentratie en de leerstoornissen van het kind. Motorisch Remedial Teaching verbetert besef van het lichaam de ruimtelijke oriëntatie besef van tijd en ruimte de sociale vaardigheden de emotionele ontwikkeling Carlo Hollants werkt als Motorisch Remedial Teacher met kinderen aan de ontwikkelingsproblemen. https://www.mrtensport.nl  

Cookie instellingen