Nieuws

Schoolbibliotheek en zicht op geleende boeken

Beste ouders/verzorgers, Graag brengen we onze rijk gevulde schoolbibliotheek nog eens bij u onder de aandacht. Alle kinderen van De Handreiking ontvangen bij de start op onze school een bibliotheekpas en paarse bibliotheektas. Ze kunnen hiermee boeken lenen uit onze schoolbibliotheek. Samen met een aantal enthousiaste bibliotheekouders streven we ernaar dat ieder kind de gelegenheid heeft een leuk boek uit te kiezen om deze thuis te kunnen lezen. Uiteraard heeft u als ouder ook een belangrijke rol. Door samen het boek te lezen, draagt u bij aan het leesplezier en daarmee de leesontwikkeling van uw kind. Geef het boek weer mee naar school, zodat uw kind een nieuw boek uit kan zoeken. U bent naschooltijd ook van harte welkom om samen met uw zoon/dochter een nieuw boek uit te zoeken.  De boeken die uw kind leent van de Bibliotheek op School worden geregistreerd in het uitleensysteem van de Bibliotheek Eindhoven. De boeken hebben een witte sticker met het nummer 011. De uitleentermijn is 3 weken.  U kunt als ouder bekijken wat uw kind geleend heeft en ook de uitleentermijn verlengen. Daarnaast kunt u online zien welke boeken in onze collectie staan. Dit kan als volgt: Ga naar de site: https://eind-hand.biebopschool.nl/ Klik op inloggen Om in te loggen heeft u het pasnummer nodig. Dit nummer vindt u voorop het pasje boven de streepjescode. De pasjes liggen in de klas van uw zoon/dochter. Wachtwoord is een viercijferige combinatie van de cijfers van de maand en het jaar waarin je kind is geboren. (mmjj) Bijvoorbeeld: als de geboortedatum van uw dochter 10-06-2014 is, dan is het wachtwoord 0614. Hierna ziet u links een keuzescherm waaronder ‘Geleende materialen”. Hier vindt u een overzicht van de geleende boeken door uw kind. ​U kunt ook gebruik maken van de Bibliotheek Eindhoven App De Bibliotheek Eindhoven app is gratis te downloaden via de iTunes Store (iPhone en Ipad, vereist iOS 8.0 of hoger) en via Google Play (Android-toestellen met versie 4.1 of hoger). Je vindt de app via de zoekterm 'Bibliotheek Eindhoven'.            De App maakt verbinding met de website van de bibliotheek. U krijgt toegang tot de eigen gegevens. Het is ook mogelijk om gezinsleden of huisgenoten toe te voegen als deze lid zijn van dezelfde bibliotheek. Let op: Boeken die op school geleend zijn hoeven niet altijd mee naar huis genomen te zijn. Ze kunnen ook op school in het laatje van uw kind liggen. Veel leesplezier!  Team De Handreiking

Webinar Liefdevol opgroeien door GGD

Op 21 februari organiseert GGD Brabant-Zuidoost een interactief Webinar “Liefdevol opgroeien” in het kader van De week van de Lentekriebels (4 - 8 maart 2024). Wij organiseren dit in samenwerking met GGD Hart voor Brabant en GGD West Brabant. Het thema van De week van de Lentekriebels is dit jaar “Weerbaar Online”. Thema’s zoals zelfbeeld, weerbaarheid, vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels komen hierbij aan bod. Tijdens dit Webinar krijgen ouders/verzorgers handvatten om mee te geven aan hun kind zodat ze zo goed mogelijk hun kind kunnen ondersteunen. Gastprekers met expertise op dit thema zullen bespreken waarom het belangrijk is vanaf jonge leeftijd aandacht te hebben voor dit thema, hoe je je kind kan helpen een gezonde ontwikkeling door te maken, en hoe zo’n ontwikkeling er eigenlijk uit ziet. We zullen ook wat vertellen over De week van de Lentekriebels en het thema dit jaar. Dit Webinar is bedoeld voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen en andere geïnteresseerden. De ouderavond zal online plaatsvinden op woensdag 21 februari van 20:00-21:15 uur.  Ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden via Webinar Liefdevol opgroeien - GGD Brabant-Zuidoost (ggdbzo.nl) Zouden jullie als school de informatie over deze ouderavond met ouders kunnen delen? Bijgevoegd is een poster die u zou kunnen gebruiken hiervoor. Heb je je nog niet aangemeld voor de week? Dat kan hier: Aanmelden voor de Week van de Lentekriebels - Seksuelevorming.nl. Je school registreren voor ondersteuningsaanbod Gezonde School 2024-2025? Tussen 4 maart en 16 april 2024 kunnen scholen zich registreren en een aanvraag indienen voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2024-2025. Ga hiervoor naar https://mijngezondeschool.nl/.  Save the date Later dit jaar organiseren wij ook weer online ouderavonden voor alle ouders/verzorgers in de regio. De eerstvolgende webinar data en thema’s zijn als volgt: 18 juni 2024 - Van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs 08 oktober 2024 - Slaap Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, Hildny Nundal Consulent Gezondheidsbevordering / JOGG-regisseur Gemeente Eindhoven Aanwezig: maandag, dinsdagochtend (oneven weken), woensdag, donderdag, vrijdag (even weken) Postbus 8684 5605 KR. Eindhoven www.ggdbzo.nl T: 06-5988 3593 E: h.nundal@GGDBZO.nlDownload document

Cookie instellingen