Nieuws

Handleiding voor ouders tijdens de Coronaperiode op De Handreiking

Beste ouders en verzorgers, We hebben al een aantal weken met de vernieuwde maatregelen kunnen werken. Gelukkig hebben de laatste maatregelen geen gevolgen voor het basisonderwijs.  Omdat we natuurlijk allemaal op de hoogte zijn van het stijgende aantal besmettingen, willen we u nogmaals alert maken op de genomen maatregelen op school en willen we nogmaals laten weten wat u van ons mag verwachten. Klik hier hoor de handleiding voor ouders tijdens de Coronaperiode Verder willen we u er nogmaals op wijzen dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat ouders in de school komen, tenzij dit met de betreffende ouder is afgesproken. Soms zijn er andere volwassenen dan de teamleden in de school; hiermee is altijd vooraf een afspraak gemaakt. Met andere woorden: de school is hiervan op de hoogte. Oproep: Wanneer er iemand anders uw kinderen van of naar school brengt, zorg dan dat deze persoon ook op de hoogte is van de afspraken op school. Zoals afscheid nemen bij het hek en niet in de school komen. Bericht over de Ventilatie: Vanuit ons bestuur zijn alle vantilatiesystemen van de scholen gecontroleerd. Hieruit is gebleken dat de systemen die bij ons op school gebruikt worden volledig voldoen aan het bouwbesluit. Inmiddels is er in de afgelopen weken ook uitgebreid onderhoud gepleegd en zijn alle filters gecontroleerd en vervangen.  Wij zullen regelmatig blijven ventileren met verse buitenlucht. Maar we hoeven niet meer de hele dag alle ramen en deuren open te houden. Dit is goed nieuws met dit herfstweer! Wel willen we vragen of kinderen eventueel een extra vesje of iets dergelijks kunnen dragen, zodat zij geen last hebben van de momenten dat er wel geventileerd wordt.

Kinderboekenweek EN TOEN?

Van woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober is het Kinderboekenweek. Dit jaar gaan we terug in de tijd met het thema 'En toen?'. Vandaag starten we met een leuke opening voor de kinderen. In de klassen gaan we aan de slag met thema-gerelateerde boeken. De juffen en meesters lezen extra voor uit de nieuwste kinderboeken.  Het doel van de Kinderboekenweek is de promotie van het kinderboek. We willen dat kinderen plezier beleven aan het lezen van boeken en zo steeds meer gemotiveerd raken om te lezen.  Als ouder kunt u ook extra aandacht besteden aan de Kinderboekenweek.  Breng samen met uw kind een bezoekje aan de boekenwinkel of Bibliotheek en help uw kind bij het kiezen van een boek. Wanneer u gedurende de Kinderboekenweek een kinderboek koopt, ontvangt u het kinderboekenweekgeschenk van Arend van Dam. Neem de tijd om extra voor te lezen of lees samen met uw kind en praat over het verhaal/boek.  Alle gezinsoudsten hebben vorige week een brief van de Bibliotheek Eindhoven mee naar huis gekregen met daarin een overzicht van leuke activiteiten die rondom de Kinderboekenweek worden georganiseerd. Ga je mee schatzoeken of maak je liever je eigen harnas? Leer schilderen volgens de tradiotionele Afrikaanse Ndebele techniek of kom samen in Minecraft een Middeleeuwse burcht of Romeinse stad ontwerpen. Proef de huisgemaakt dino-cakejes in het Bibliotheekcafé en bouw fantastische uitvindingen in de Makersplaats. Voor meer info: bibliotheekeindhoven.nl/kinderboekenweek.   

Verkeersactie was een groot succes!

Vanochtend in alle vroegte stonden er leerlingen samen met BOA's en agenten rondom de school. Overal stonden borden met leuzen gemaakt door de leerlingen van onze school om duidelijk te maken wat we willen: de verkeersveiligheid vergroten rondom de school. Met hulp van de BOA's en de agenten zijn er snelheidsmetingen gedaan en zijn er heel veel anderhalve meter high fives uitgedeeld en dikke duimen! Er zijn maar een paar ouders aangesproken die de verkeersregels niet helemaal correct naleefden. Al met al kunnen we dus concluderen dat we samen met elkaar de verkeerssituatie positief kunnen beïnvloeden door ons aan de regels te houden! We willen jullie daarom vragen dit vooral te blijven doen! Natuurlijk vanwege de veiligheid van onze kinderen, maar ook voor de buurtbewoners die anders overlast ondervinden vanwege met name het parkeren op plaatsen waar dat niet toegestaan is (bijvoorbeeld voor een uitrit of in een bocht) We willen jullie vragen rekening te houden met de volgende zaken: -Kom zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar school (ook bij slecht weer, beter voor het milieu en goed voor de weerstand) - Parkeer alleen waar het is toegestaan - Rij rustig door de straat De komende periode komen de BOA's en de agenten nog af en toe een keertje kijken of we het goede gedrag van vanochtend volhouden. Bij overtredingen zal er dan wel worden gehandhaaft. Maar met zoals het vanochtend ging, zal dat vast wel goedkomen toch ;-) Hier nog een paar foto's van de actie:

Aanstaande donderdag grote verkeersactiedag!

Afgelopen schooljaar hebben we het er al vaak over gehad: de verkeerssituatie rondom de school. De leerlingenraad heeft zich ook volop ingezet om namens de leerlingen van onze school te kijken waar we met elkaar de situatie kunnen verbeteren. Vanuit het overleg met de gemeente zijn er afspraken gemaakt over de hekken aan de achterzijde van de school, het zebrapad en de grote blokken. Met de busdienst zijn we aan het kijken naar alternatieve routes voor de bus en op school leren we de kinderen hoe ze moeten deelnemen aan het verkeer. Dan blijft er nog een puntje over: Het halen en brengen van de kinderen. Hier gaat het nog lang niet altijd goed.  Maarrrr omdat er al heel veel wél goed gaat, worden er donderdagochtend echte high fives uitgedeeld aan iedereen die zich goed aan de verkeersregels houdt door onze leerlingenraad. En ja, de high-fives zijn Coronaproof! Maar dat is nog niet alles, de leerlingenraad krijgt ook hulp van de buurtbrigadier en de BOA's hierbij. Natuurlijk laten zij het ook weten wanneer het niet goed gaat. Daarnaast hebben de kinderen mooie borden gemaakt met leuzen om ons aan de gewenste situatie te helpen herinneren. Ook op donderdag zullen er leerlingen van de school een aantal deuren in de buurt afgaan in opdracht van de gemeente om eens te inventariseren óf er draagvlak is voor een parkeerverbod rondom de school. Hier kan de gemeente dan mee verder in de verschillende overleggen die er zijn over eventuele aanpassingen in de wijk. Oftewel, donderdag staat in het teken van het verkeer met dank aan de leerlingenraad! Ze hopen dat ze veel high-fives kunnen uitdelen, dus doe allemaal je best!

Informatie start schooljaar

WE GAAN WEER BEGINNEN! En wij hebben er weer ontzettend veel zin in! Dus we hopen maandag alle kinderen weer te mogen verwelkomen bij ons op school. We zijn dan ook erg benieuwd naar alle vakantieverhalen van de kinderen! In dit bericht vind je alle algemene informatie voor de start van het nieuwe schooljaar.  We staan voor weer een bijzonder jaar. Van vorig schooljaar hebben we al geleerd dat we iedere uitdaging samen aan kunnen en dat we, door goed samen te werken, veel meer kunnen bereiken dan we hadden kunnen bedenken. Ook dit jaar zullen we vast een aantal keer weer een beroep moeten doen op de flexibiliteit en de creativiteit van iedereen.  We gaan ervanuit dat het ons samen ook dit jaar weer gaat lukken om er een fantastisch en leerzaam jaar van te maken voor de kinderen! Met vriendelijke groeten, Team De Handreiking Opening Omdat we vanwege de RIVM richtlijnen geen grote bijeenkomsten kunnen organiseren, zal er geen grote opening zijn op het plein. We vragen dan ook om afscheid te nemen buiten de hekken van de school en de kinderen alleen door de eigen ingang, zelfstandig, naar binnen te laten gaan. De kleuters zullen op het plein worden opgevangen door de eigen leerkracht. Voor de andere groepen staan de leerkrachten op strategische punten om de kinderen te ontvangen. Wel zullen we ervoor zorgen middels foto's op de app dat we een inkijkje kunnen geven hoe het in de klassen gaat. De kinderen zijn vanaf 8.20 welkom om binnen te komen. Organisatie en richtlijnen Wat betreft de organisatie gaan we het jaar starten zoals we het ook geëindigd zijn. In de tussentijd zijn de richtlijnen voor het basisonderwijs nauwelijks veranderd. We willen u vragen deze bijlage met daarin de afspraken over de organisatie nogmaals goed door te lezen. Er zijn een paar kleine aanpassingen, deze kunt u hierin teruglezen. Startgesprekken in plaats van een algemene informatie avond Helaas kunnen we geen grote groepen ouders tegelijkertijd ontvangen op school. Daarom hebben we met elkaar geconcludeerd dat de geplande algemene informatieavond niet door kan gaan. Aan de start van het schooljaar willen we graag alle ouders even persoonlijk zien en spreken. Hiervoor organiseren we startgesprekken op dinsdag 1 september en donderdag 10 september. Deze gesprekken zullen op school plaats vinden. Het is wenselijk wanneer uw zoon of dochter aan kan sluiten tijdens het gesprek, zodat er samen vooruit gekeken kan worden op het nieuwe schooljaar. Inschrijven zal vanaf volgende week mogelijk zijn via de App, hier krijgt u nog verder bericht over. De leerkrachten zullen alle groep specifieke informatie zelf verspreiden via de persoonlijke inbox en/of klassenboek op de App en in sommige uitzonderingen op een andere manier. Schoolgids De nieuwe schoolgids met daarin alle praktische informatie is terug te vinden op de website. De inloop in de ochtend staat hierin beschreven wanneer we geen rekening meer hoeven te houden met de RIVM maatregelen. Voor nu gelden de aangepaste richtlijnen zoals beschreven in de bijlage van dit bericht. Gymlessen Vanaf dit schooljaar zal Juf Dorieke voor alle groepen de gymlessen verzorgen op de dinsdag en de woensdag. Zij zal zich binnenkort via de app aan iedereen voorstellen. Verkeerssituatie De komende periode zal de Venetiëstraat afgesloten zijn. Hierdoor zal het nog drukker zijn dan anders in de straten rondom de school. Wij willen u daarom dringend verzoeken de kinderen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te laten komen en de parkeer -en verkeersregels in acht te nemen. Binnenkort komt er weer een actie van de leerlingenraad.  Ziekmelden Ziekmelden altijd via de app. Bij Corona gerelateerde klachten willen we dit graag weten. Geef dit daarom aan onder het kopje opmerkingen. Vakantie of verblijf in oranje of rood gebied? Kinderen die in een oranje of rood gebied zijn geweest, vallen buiten de quarantaine maatregel. Alleen wanneer er huisgenoten klachten hebben na het verblijf in zo'n gebied, mogen de kinderen pas weer naar school wanneer iedereen klachtenvrij is. De eerste schoolweken De eerste schoolweken zullen in het teken staan van groepsvorming. Hiervoor zullen er in iedere groep verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij er aandacht is voor het vormen van een gezellige groep met een fijn groepsklimaat. Ook zullen er in iedere groep groepsafspraken worden gemaakt. Ook hier zullen we proberen door middel van het plaatsen van foto's op de app iedereen op de hoogte te houden. Ouderraad Voor onze ouderraad zijn we nog op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden. Vind je het leuk om mee te helpen bij de organisatie van allerlei activiteten op school? Dan meld je aan via orhandreiking@gmail.com Ventilatie Er is de afgelopen periode veel gesproken in het nieuws over de staat van de luchtkwaliteit in de scholen en de invloed van klimaatsystemen op de verspreiding van het Corona virus. Komende periode wordt dit verder uitgezocht voor de scholen binnen ons bestuur. Voor 1 oktober zal meer duidelijkheid komen of er nog aanpassingen gedaan zullen moeten worden. Tot dan hebben we gelukkig veel mogelijkheden om te ventileren in ieder lokaal. We zullen dan ook alle ramen en deuren zoveel mogelijk open houden om de luchtkwaliteit zo goed mogelijk te houden. 

Nog even voordat we de vakantie ingaan....

Beste ouders en verzorgers, Nog even en we gaan dit bijzondere schooljaar afsluiten.  Voordat we morgen om 12.00 uur iedereen een fijne vakantie wensen willen we een aantal zaken nog even delen met u: Richtlijnen voor na de vakantie De komende weken zullen we de ontwikkelingen rondom het Corona-virus en de geldende richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten blijven houden. In de laatste week van de vakantie zullen we laten weten hoe we hier mee omgaan. Denk bijvoorbeeld aan het halen en brengen van kinderen en of er wel of geen ouders in de school mogen komen. Op vakantie naar een risicogebied? Vanuit de rijksoverheid wordt er dringend geadviseerd om, mocht u op vakantie gaan, goed te kijken of de bestemming een risicogebied is of niet. Wanneer u naar een risicogebied op vakantie gaat, dient iedereen uit het huishouden daarna twee weken in quarantaine te blijven. Wanneer u hierdoor de kinderen na de vakantie nog niet naar school kunt sturen, moeten wij dit helaas melden bij de leerplichtambtenaar. Zorg dus dat u op tijd weer terug reist. Klik Hier voor meer informatie vanuit de rijksoverheid. Toegang schoolplein Een tijdje geleden hebben we u geïnformeerd over de toegong tot het schoolplein. Inmiddels zijn de schoolpleinregels duidelijk zichtbaar aan het hek. Het plein is tijdens de school- en opvangtijden voorbehouden aan de kinderen van de school of Billies. Tijdens de vakantie mogen de kinderen natuurlijk lekker op het plein spelen wanneer het niet in gebruik is door de opvang. Wanneer de kinderen die bij BIllies buiten gaan spelen, kunnen de andere kinderen gevraagd worden om óf op het andere plein te gaan spelen, óf van het plein af te gaan. Op deze manier hopen we te bereiken dat het plein lekker gebruikt kan worden waar het voor bedoeld is: lekker samen buiten spelen! Overzicht vakanties en belangrijke data nieuwe schooljaar In deze bijlage vindt u een overzicht van alle belangrijke data, vrije dagen en de vakanties. Deze data staan ook in de kalender in de schoolApp. Ouderbijdrage bijgesteld Omdat afgelopen jaar verschillende activiteiten geen doorgang hebben kunnen vinden, is de ouderbijdrage voor komend schooljaar flink naar beneden toe bijgesteld. Het nieuwe bedrag is €15,- per kind. Om toch nog iets te kunnen doen voor de kinderen zijn vandaag alle kinderen getrakteerd op een heerlijk ijsje namens de Ouderraad. Dan rest mij op dit moment niets meer dan jullie allemaal heel hartelijk te danken voor het afgelopen jaar en alvast een heerlijke vakantie te wensen! Het filmpje is speciaal voor jullie!! Namens het hele team van De Handreiking  

Cookie instellingen