Nieuws

Schaaktoernooi

De Eindhoven Cup is een serie jeugdtoernooien in Eindhoven en omgeving, bedoeld voor beginnende, enigszins gevorderde en gevorderde jeugdschakers van heel jong tot 16 jaar. Je hoeft geen lid te zijn van een schaakclub! Na afloop is er voor iedereen een leuk presentje! Inschrijven voor een toernooi kan alleen door middel van onderstaand aanmeldformulier! Uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het toernooi moet je je melden bij de wedstrijdleiding in de speelzaal. Bij te laat melden kun je de eerste ronde niet meedoen. Het inschrijfgeld is €2,00 per toernooi. Bij betaling in één keer voor de hele serie krijgt u €2 korting. Vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan de organisatie. Questions or remarks can be sent to the organisation.   Snel naar / Jump to Aanmeldformulier / Registration form Deelnemerslijst / List of participants Opzet / Outline Organisatie en persoonsgegevens / Organization and privacy Speelschema / Tournament planning Eindhoven Cup Rating Aanmeldformulier / Registration Form Om je aan te melden voor het eerstvolgende toernooi kun je hier het online formulier invullen. Vul dit formulier ook in als je al voor de hele serie hebt betaald! Let op! De deadline voor het aanmelden is 20.00 uur op de vrijdagavond vóór het eerstvolgende toernooi! Aanmeldingen ná dit tijdstip kunnen helaas niet meer worden verwerkt en betrokkenen kunnen het bewuste toernooi niet meedoen. If you want to join the next Eindhoven Cup tournament, then please complete here the online registration form, the latest at 20.00 hours the Friday evening before the next tournament. Registration is only possible via this form! Deelnemerslijst / List of participants Op deze pagina kun je de deelnemers zien die zich tot dusver hebben aangemeld. Op de zaterdag vóór het eerstvolgende toernooi staat hier dus de definitieve lijst met deelnemers. Heb je je tijdig aangemeld en sta je niet in de definitieve lijst, neem dan – en alleen dan – contact op met de organisatie. The list of participants can be found on this page. One day before the tournament this list is final. Organisatie / Organisation De toernooien worden onder leiding van Hub van de Laar, districtsjeugdleider van de regio Eindhoven, georganiseerd door Eindhovense Schaakvereniging Schaakvereniging WLC Schaakvereniging Mierlo-Geldrop Schaakvereniging Nuenen Schaakvereniging Son en Breugel 040Schaakt Basisschool De Korenaar Eindhoven Basisschool ‘t Karregat Eindhoven Basisschool De Klimboom Best Basisschool Antonius Best Basisschool Het Slingertouw Eindhoven Privacy Door uw kind aan een toernooi te laten deelnemen of er zelf als toeschouwer aanwezig te zijn gaat u akkoord met het feit dat u en uw kind herkenbaar kunnen voorkomen op de door de organisatie genomen foto’s. Enkele van deze foto’s worden gepubliceerd op de NBSB website. Indien u niet wilt dat u of uw kind herkenbaar op een van de gepubliceerde foto’s voorkomt, neem dan tijdens het toernooi contact op met een van de toernooileiders om uw wens vast te laten leggen. De  organisatie verwerkt persoonsgegevens (naam, e-mailadres, foto’s, soms telefoonnummer) om het toernooi goed te kunnen laten verlopen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens en foto’s (of die van uw kind) in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bij vragen of gewenste aanpassingen kunt u het beste contact met ons opnemen via een van de u bekende jeugdleiders.

Leerlingenraad in gesprek met het Eindhovens Dagblad en gemeente raadslid Remco van Dooren

Vanochtend hebben we bezoek gehad van Eindhovens gemeenteraadslid Remco van Dooren en verslaggeefster Karin Rosendaal van het Eindhovens Dagblad. Zij kwamen op verzoek van school om opnieuw de zorgen die we hebben over de verkeerssituatie rondom de school te bespreken. Tien minuten voor de start van school zijn we buiten bij de kruising van de Livornostraat-Venetiëstraat gaan posten samen met een fotograaf van de krant om de situatie in beeld te brengen. Hier zagen we wederom dat het een aantal keren nog nèt goed ging. En gelukkig maar natuurlijk. Toch blijft het zorgelijk om te zien dat er in tien minuten tijd op één kruising verschillende auto's parkeren in de kruising, een bus een (te) ruime bocht maakt, auto's proberen te keren, er te hard wordt gereden, auto's onverwacht uit moeten wijken, enz. En ondertussen staan ónze kinderen bij diezelfde kruising te wachten op een veilig moment om  over te steken om naar school te kunnen. In het gesprek met de gemeente is besproken wat we als school en met de leerlingenraad tot nu toe allemaal hebben geprobeerd. Het startpunt waren de leerlingen. In de allereerste vergadering van de leerlingenraad hebben we de leerlingen gevraagd: "Aan welke verandering zou je willen meehelpen om de school en/of de schoolomgeving te verbeteren?" Daar kwam onder andere uit dat de leerlingen zelf de verkeersveiligheid rondom de school wilden aanpakken. Dit is inmiddels twee jaar geleden. In de tussentijd hebben we verschillende acties uitgevoerd waarbij we stukjes in deze nieuwsrubriek hebben geplaatst, we hebben ouders aangesproken, zijn met de politie in de straat gaan staan, hebben borden gemaakt, anderhalve meter high-fives uitgedeeld, we hebben de leerlingen gestimuleerd om zoveel mogelijk te voet of op de fiets te komen én we hebben verschillende gesprekken met de gemeente gehad. Helaas alles nog zonder resultaat. Omdat we heel graag onze leerlingen willen laten zien dat iedereen, hoe jong je ook bent, wie je ook bent, je het verschil kunt maken zolang je er maar in blijft geloven en je er voor blijft inzetten, hebben we opnieuw dit onderwerp opgepakt. Zowel de verslaggeefster als het gemeenteraadslid waren erg onder de indruk van onze leerlingen tijdens het gesprek. Zij konden erg goed verwoorden waarom het zo belangrijk is dat er iets gebeurt, maar ook welke rol we zelf nog hebben. Onze leerlingenraad heeft het fantastisch gedaan! Binnenkort het artikel in het Eindhovens Dagblad en gaat Remco vragen stellen aan de gemeenteraad. Hopelijk binnenkort meer nieuws hierover! Leerlingen in gesprek met Remco van Dooren en Karin Rosendaal

Uitbreiding bibliotheekcollectie

De leesmotivatie en -leesplezier van leerlingen is de afgelopen jaren gedaald en dat heeft invloed op de leesvaardigheid. Om deze trend te keren is in 2019 vanuit het ministerie van Onderwijs het leesoffensief opgesteld, als aanvulling op andere bestaande manieren om het lezen te stimuleren. Het doel van het offensief is voorlezen en lezen onder jongeren stimuleren. Want lezen leer je door voorgelezen te worden en door zelf te lezen. Een goede leesvaardigheid draagt bij aan het functioneren op school en in de samenleving.  Samen met u hebben wij als basisschool de taak onze kinderen enthousiast te maken voor het lezen. Dit doen we onder andere door over boeken te praten, leeservaringen te delen, voor te lezen, kinderen te helpen bij het kiezen van een boek, maar ook door het goede voorbeeld te geven en zelf een boek te lezen.  We vinden het belangrijk dat de kinderen de keuze hebben uit een rijk aanbod leesboeken en teksten. Daarom hebben wij er als school voor gekozen onze schoolbibliotheek uit te breiden met extra boeken. Verspreid over dit schooljaar en volgend schooljaar zal de collectie aangevuld worden. Marfa, onze mediacoach van Bibliotheek Eindhoven, zal de boeken in de groepen introduceren. Gisteren heeft zij in de groepen 4 t/m 8 speeddates voorzorgt en daarmee de kinderen enthousiast gemaakt om deze boeken te lezen. De volgende ronde zal groep 3 hier ook in meegenomen worden.  Alle kinderen van onze school zijn in het bezit van een bibliotheekpas. Hiermee kunnen ze boeken lenen voor in de klas, maar ook voor thuis. We willen u uitnodigen een keer met uw zoon of dochter mee te komen om samen een boek uit te zoeken. U kunt hiervoor na schooltijd binnenlopen. De bibliotheekpas kan bij de leerkracht in de groep gehaald worden. De 'nieuwe boeken' staan de komende weken op de tafels op het podium en mogen uiteraard geleend worden. Voor de ouders van jonge kinderen geldt dat voorlezen een belangrijke bijdrage levert aan het leesplezier en de leesbeleving van kinderen. Door te praten over het boek leren kinderen het verhaal beter te begrijpen en vergroten ze hun woordenschat. Kinderen vinden het vaak fijn als hetzelfde boek nog eens voorgelezen wordt. In de leeftijdsfase van 6 tot 12 jaar is de invloed van u als ouder nog steeds groot. De belangstelling voor boeken die uw kinderen lezen, de gesprekken hierover, voorlezen of cadeau geven van een boek, verhogen de kans dat uw kinderen lezers worden. Het is van belang dat u blijft investeren in de leesopvoeding en ze bijvoorbeeld voor blijft lezen, ook als uw kind al kan lezen. Laten we de kinderen samen enthousiast maken voor het lezen en hiermee de leesmotivatie vergroten. Heeft u vragen of wilt u meer weten, mail me dan gerust of loop eens bij mij binnen.  Met vriendelijke groet, Esther de Laat e.delaat-rous@skpo.nl   

Cookie instellingen