Nieuws

Personele wisselingen

Voordat we de vakantie in gaan, wil ik jullie graag op de hoogte brengen van een paar personele wisselingen. Juf Laura heeft ons vorige week laten weten dat zij voor zichzelf per het nieuwe schooljaar een ander pad gekozen heeft. Dat vinden wij natuurlijk ontzettend jammer, maar respecteren haar beslissing welke zij hieronder graag persoonlijk even toelicht. Aanstaande vrijdag zal zij kort even stilstaan bij haar afscheid met de kinderen. We wensen juf Laura heel veel geluk en plezier op haar nieuwe pad! Beste ouders,  We staan allemaal aan het roer van ons eigen leven, dat voelt krachtig en goed.  Soms neemt het leven een wending die je niet had voorzien en dan is het belangrijk om veerkrachtig te zijn en mee te sturen.  Ik ben een juffrouw met heel mijn hart, maar ook een gelukkige mama die mindfull en op haar eigen liefdevolle manier naar het leven kijkt.... Deze dingen maken dat ik voor nu anders kies, vanaf augustus ga ik werken buiten het onderwijs. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor het vertrouwen wat jullie in mij gesteld hebben om met jullie prachtige kinderen te werken. Ik ga al mijn collega's enorm missen, ik heb genoten van de fijne en vaak zo vreugdevolle samenwerking. Waar een deur sluit, gaat een raam open..... Ik wens jullie allen alle goeds toe.  Lieve groeten, Laura Korver   Voor de personele inzet in het schooljaar 2020-2021 betekent dit het volgende: groep 1-2B Juf Linda staat op maandag tot en met woensdag voor de groep en op donderdag en vrijdag zal juf Romy voor de groep staan. groep 1-2A Na de vakantie start juf Els en zal er tijdelijk een andere leerkracht uit de vervangingspool ter ondersteuning naast haar staan. Groep 6 In plaats van juf Linda, zal juf Romy op maandag voor de groep staan. Alle leerkrachten hebben er zin in!  

Wanneer een leerkracht ziek is...

Beste ouders en verzorgers, De afgelopen maanden waren op zijn zachts gezegd zeer bijzonder en uniek. We hebben met elkaar voor uitdagingen gestaan waar niemand van ons ooit eerder voor heeft gestaan. We hebben heel hard ons best gedaan hier op school en jullie thuis om zo snel en zo goed mogelijk iedere keer mee te schakelen met de nieuwe richtlijnen vanuit het RIVM. Zonder jullie als inmiddels ervaren thuis juffen en meesters was ons dat ook nooit zo goed gelukt. Daar zijn wij nog steeds hel erg dankbaar voor! Helaas is de realiteit van dit moment dat ondanks dat de school nu weer 'gewoon' open is, er voor ons nog steeds grote uitdagingen liggen door de richtlijnen van het RIVM wanneer we te maken krijgen met een zieke leerkracht. Zo hebben we afgelopen week te maken gehad met 4 uitgevallen leerkrachten.  Helaas is het leraren tekort nog steeds een feit waar we het mee te doen hebben.  We hebben de uitgevallen leerkrachten met man en macht intern en met de laatste beschikbare invaller voor deze week weten op te lossen. Omdat we geen groepen mogen opsplitsen zijn onze middelen zeer beperkt. Wanneer we intern uitgevallen leerkrachten opvangen, betekent dit dat extra zorg voor de leerlingen of andere belangrijke zaken langer, of helemaal blijven liggen. Het is daarom niet mogelijk om dit altijd intern op te lossen met ambulante mensen. Voor de komende weken geldt dan ook dat wanneer een leerkacht uitvalt door ziekte, we genoodzaakt zijn wanneer we geen vervanging kunnen vinden, om die groep naar huis te sturen.  Natuurlijk zijn we er in eerste instantie op gericht om vervanging te vinden, daar mag u op vertrouwen. Maar mocht dat niet mogelijk zijn, zullen we middels de schoolapp en de mail het verzoek sturen om uw kind uit de betreffende groep een dag thuis te houden. We hebben dan ook te maken met een hele uitzonderlijke situatie door de samenkomst van factoren. Houdt u daarom alstublieft de app en uw mail in de gaten. Laten we hopen dat het niet nodig zal zijn, maar mocht het zo zijn, hopen we op uw begrip.  Met vriendelijke groeten, Team De Handreiking

Contact met GGD over snotneuzen en chronische verkoudheid

  Beste ouders en verzorgers, Er is op dit moment veel te doen over het wel of niet toelaten van kinderen met een snottebel op school of de kinderopvang. We hebben eerder aangegeven wat de richtlijnen hierbij zijn en dat wij deze nauwgezet volgen. Er zijn op onze school sinds deze week in verhouding veel kinderen ziek thuis met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid. Om die reden hebben wij vandaag overleg gehad met onze kinderarts van de GGD Brabant-Zuidoost. Wij hebben met haar even overleg gehad, maar het blijkt dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Maar we willen u natuurlijk wel graag op de hoogte houden. Dit betekent dat kinderen zonder klachten gewoon naar school kunnen komen.  We hebben ook begrepen dat er soms best wat onduidelijkheden bestaan over wanneer een kind nu wel of niet naar school of de opvang mag. We hebben van de GGD daarom een uitgebreide brief met stroomschema ontvangen. klik op de link om hem te lezen. Dan kunnen jullie als ouders een besluit nemen bij twijfel.  Natuurlijk treffen wij in de tussentijd hygiënemaatregelen en is het belangrijk dat kinderen en leerkrachten met klachten thuis blijven. Ziekmelden graag uitsluitend via de schoolApp en geef graag in het veld opmerkingen aan om welke klachten het gaat zodat we goed kunnen blijven monitoren. Mochten er toch nog onduidelijkheden of twijfels zijn? Dan neem graag even contact op met mij, samen komen we er vast uit! Mariëtte van der Steen Directeur

Belangrijk: aanpassing agenda en schoolplein

Aanpassing agenda Graag wil ik jullie op de hoogte brengen van het feit dat de geplande studiedag van 2 juni NIET doorgaat. Dit betekent dat de kinderen dan gewoon les hebben. Op dit moment weten we nog niet of we dan nog lesgeven aan halve groepen of dat we dan helemaal open kunnen. Daarover hopen we volgende week uitsluitsel te krijgen tijdens de persconferentie. Zoals jullie gewend zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte houden. Volgende week is de school conform het jaarrooster gesloten op donderdag en vrijdag in verband met Hemelvaart, ook voor noodopvang. Onze SPIL partner Billies is ook gesloten op deze dagen. Wij gaan ervan uit dat, omdat dit al bekend was bij iedereen, er verder geen opvang nodig is. Het schoolplein Kortgeleden hebben we iedereen laten weten dat, mede door de richtlijnen van het RIVM en aanhoudend vandalisme, het plein verboden gebied werd na schooltijd. Nu de richtlijnen weer versoepeld zijn willen we graag het plein weer openstellen.  Op initiatief van een aantal pro-actieve ouders van school, buurtbewoners en de buurtpreventie hebben we een aantal afspraken gemaakt zodat we het plein weer kunnen openstellen. We hebben wel een aantal huisregels opgesteld.  Deze zullen binnenkort op borden aan het plein te lezen zijn. We hopen dat we op deze manier weer een plek kunnen zijn waar kinderen op een veilige en verantwoorde manier elkaar kunnen ontmoeten en lekker samen kunnen spelen. Het plein is toegangkelijk voor alle kinderen buiten de openingstijden van school en Billies, van 8.15 uur tot 20.00 uur. In principe is het plein is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar. (Oudere) kinderen kunnen weggestuurd worden wanneer zij overlast veroorzaken. De vrijwilligers van de buurtpreventie zullen surveilleren en eventueel kinderen aanspreken. Laten we afspreken dat we allemaal een oogje in het zeil houden, zodat we het plein open kunnen houden als een veilige speelplek voor de kinderen in de buurt!  

We zijn weer begonnen!

Beste ouders en verzorgers, Vanaf gisteren mochten we dan weer eindelijk onze deuren openen voor de helft van onze leerlingen. En vandaag hebben we de andere helft mogen ontvangen! We hebben met het team in de vakantie goed nagedacht en veel voorbereidingen getroffen, maar spannend was het niet alleen voor de kinderen om weer te beginnen ;-). Zou alles werken zoals we het hadden bedacht? Komen alle kinderen naar school? Hoe is het met iedereen? Gelukkig kunnen we na twee dagen zeggen dat alles goed gaat met iedereen en dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt!  Wel hebben we jullie hulp in de komende periode nog hard nodig om het te laten blijven werken. Zo hebben we er bewust voor gekozen om niet met vooraf bedachte looprichtingen, afgetekende vakken bij het halen/brengen, schermen of andere ingrijpende veranderingen te werken. Alles draait bij onze aanpak om het houden aan de 1,5 meter afstand en het regelmatig wassen van de handen, zoals iedereen inmiddels weet. Dus blijf hier alsjeblieft alert op, ook bij de poorten van het schoolplein. De komende dagen houden we goed in de gaten hoe alles loopt, we kunnen eventueel nog altijd aanpassingen doen wanneer dat nodig mocht zijn. Een klein puntje dat we al wel hebben moeten aanpassen: Sinds de communicate over het plan is er op gemeentelijk niveau anders besloten voor wat betreft de megelijkheden van de kinderopvangorganisaties om de kinderen om 14.00 uur op te halen. Voor de kinderen die na schooltijd naar de BSO gaan hebben we daarom afgesproken dat we deze opvangen in de eigen groep totdat de pedagogisch mederwerker deze kinderen komt halen. Met hen is afgesproken dat ze kunnen aanbellen bij de hoofdingang en dat we de kinderen naar de deur brengen. Kortom: we zijn heel blij dat we alle kinderen (en een aantal ouders van een afstandje) weer hebben gezien! Met vriendelijke groet, Team De Handreiking  

Bericht van Ouder Wijzer voor ouders van de school

Beste ouders,   We begrijpen goed dat er in deze tijd veel van jullie gevraagd wordt. Je hebt als ouder nogal wat verantwoordelijkheden. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor de zorg voor je kind, maar bent nu de scholen dicht zijn ook nog huiswerkbegeleider. Misschien werk je wel vanuit huis of ben je nog mantelzorger voor één van je eigen ouders. Je hebt misschien een partner met wie je samen het ouderschap invult. Het zijn veel rollen bij elkaar. Ouderschap is daarin onvoorwaardelijk, maar zeker met de onzekerheid, de stress of de verveling die gepaard gaan met de coronacrisis kun je wel een steuntje in de rug gebruiken. Wil je hier even over praten met iemand die met je mee kan denken, bel dan met De OuderWijzerTelefoon op 085 1 303 959. Voor nadere informatie kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.   p.s. Ik ben tevens ouder van Julie en Marijn van Leeuwen. Deze mailing zet ik uit naar alle scholen en dus ook naar die van mijn kind. Succes met jullie werkzaamheden in deze gekke tijd! Met hartelijke groet,  Renate van Leeuwen Renate@ouderwijzer.nl   Over de OuderWijzerTelefoon:   Hulplijn biedt ouders luisterend oor, steun en tips Platform OuderWijzer lanceert de OuderWijzerTelefoon   Het thuisblijven in verband met de coronacrisis is voor veel mensen moeilijk. Het geeft een andere dynamiek en mogelijk spanningen in het gezin. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat de normale gesprekken die men nodig heeft met anderen even niet echt plaatsvinden. Kinderen, ouderen en eenzame mensen maken massaal gebruik van telefoonlijnen die voor hen zijn opgezet. Maar waar kunnen ouders terecht met hun vragen?   We weten dat een positieve beleving van het ouderschap een belangrijke beschermende factor is voor de balans in een gezin en voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen. We zien in de coronacrisis de noodzaak voor ouders om ondersteuning te kunnen krijgen, om hulp te krijgen als ze ergens over twijfelen of onzeker zijn. Veel ouders zoeken inspiratie of gewoon een luisterend oor, ondersteuning en begrip. Daarom start OuderWijzer nu met de OuderWijzerTelefoon.   Hoe werkt de OuderWijzerTelefoon? Iedereen die even wil sparren, stoom af wil blazen of vragen heeft over zijn of haar ouderschap en / of de opvoeding van zijn of haar kind, mag bellen naar de OuderWijzerTelefoon via 085 130 39 59. Het doel van de OuderWijzerTelefoon is ouders een luisterend oor bieden en hen te steunen in hun rol als ouder. De ruim 70 telefonisten hebben vaak jarenlange ervaring in het werken met ouders en kinderen en werken in kleine zelfsturende teams, die zorgen dat op ieder moment dat de hulplijn geopend is, er een enthousiaste, deskundige en hulpvaardige persoon klaar zit.    De openingstijden van de OuderWijzerTelefoon zijn op weekdagen van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:00 uur, maar ook ’s avonds van 19:00 tot 21:00 uur. In weekenden is de hulplijn voor ouders geopend tussen 14:00 en 17:00 uur.   Wie maken de OuderWijzerTelefoon mogeliijk? OuderWijzerTelefoon is een initiatief van het Platform OuderWijzer. Dit is een bondgenootschap, waarin het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid), Sardes (Alles Is Gezondheid), Stichting Het Vergeten Kind en nog vele anderen samenwerken. De bondgenoten geloven dat investeren in aandacht voor ouderschap en opvoeden resulteert in een gezondere, veerkrachtige nieuwe generatie. Lees meer op https://www.ouderwijzer.nl/onze-visie en bekijk daar welke bondgenoten zich in onze beweging al verenigd hebben.  

Cookie instellingen