Voortgang verkeerssituatie rond school

De afgelopen jaren hebben we als school verschillende acties uitgevoerd om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren.
Ook de leerlingenraad heeft zich diverse malen hard gemaakt voor het verbeteren van de situatie.
In de schoolvragenlijst die onlangs zijn afgenomen bleek dat zo'n 75% van de ouders aangeven de situatie rond de school niet als veilig te ervaren. Uit diezelfde vragenlijst komen veel ideeën om zelf de situatie te kunnen verbeteren.
Met name zoveel mogelijk met de fiets of te voet komen wordt veel genoemd. Eventueel een groep vrijwilligers vragen als klaar-over de kinderen helpen met oversteken maar vooral wordt er aangegeven dat de situatie zou verbeteren wanneer bij het halen en brengen op de juiste plekken geparkeerd wordt.
Het blijft een gegeven dat vooral degene die zich niet aan de verkeersregels houden tijdens het halen en brengen, de veiligheid van onze kinderen in het gedrang brengen. Onbedoeld worden zo namelijk zeer onoverzichtelijke situaties gecreëerd voor kinderen die moeten oversteken.
De komende periode gaan wij hierom weer in gesprek met de gemeente om opnieuw te bespreken hoe we de situatie kunnen verbeteren.
Om diezelfde reden is er ook afgesproken dat de komende periode er een aantal keren gehandhaaft zal worden. Dat betekent dat iedereen die zich niet aan de geldende verkeersregels houdt, het risico loopt op een bekeuring. Na alle andere acties waarbij we mensen hebben aangesproken op goed en verkeerd gedrag, is het volgens ons nu tijd om ook daadwerkelijk op te treden. Uiteraard hopen we dat iedereen zich aan de regels zal houden en dat er dus geen boetes hoeven worden uitgedeeld!
Zodra we met de gemeente concrete plannen hebben voor de verkeerssituatie rondom de school zullen we iedereen hierin meenemen.
 
Cookie instellingen