Uitbreiding bibliotheekcollectie

De leesmotivatie en -leesplezier van leerlingen is de afgelopen jaren gedaald en dat heeft invloed op de leesvaardigheid. Om deze trend te keren is in 2019 vanuit het ministerie van Onderwijs het leesoffensief opgesteld, als aanvulling op andere bestaande manieren om het lezen te stimuleren. Het doel van het offensief is voorlezen en lezen onder jongeren stimuleren. Want lezen leer je door voorgelezen te worden en door zelf te lezen. Een goede leesvaardigheid draagt bij aan het functioneren op school en in de samenleving. 

Samen met u hebben wij als basisschool de taak onze kinderen enthousiast te maken voor het lezen. Dit doen we onder andere door over boeken te praten, leeservaringen te delen, voor te lezen, kinderen te helpen bij het kiezen van een boek, maar ook door het goede voorbeeld te geven en zelf een boek te lezen. 
We vinden het belangrijk dat de kinderen de keuze hebben uit een rijk aanbod leesboeken en teksten. Daarom hebben wij er als school voor gekozen onze schoolbibliotheek uit te breiden met extra boeken. Verspreid over dit schooljaar en volgend schooljaar zal de collectie aangevuld worden. Marfa, onze mediacoach van Bibliotheek Eindhoven, zal de boeken in de groepen introduceren. Gisteren heeft zij in de groepen 4 t/m 8 speeddates voorzorgt en daarmee de kinderen enthousiast gemaakt om deze boeken te lezen. De volgende ronde zal groep 3 hier ook in meegenomen worden. 

Alle kinderen van onze school zijn in het bezit van een bibliotheekpas. Hiermee kunnen ze boeken lenen voor in de klas, maar ook voor thuis.
We willen u uitnodigen een keer met uw zoon of dochter mee te komen om samen een boek uit te zoeken. U kunt hiervoor na schooltijd binnenlopen. De bibliotheekpas kan bij de leerkracht in de groep gehaald worden.
De 'nieuwe boeken' staan de komende weken op de tafels op het podium en mogen uiteraard geleend worden.

Voor de ouders van jonge kinderen geldt dat voorlezen een belangrijke bijdrage levert aan het leesplezier en de leesbeleving van kinderen. Door te praten over het boek leren kinderen het verhaal beter te begrijpen en vergroten ze hun woordenschat. Kinderen vinden het vaak fijn als hetzelfde boek nog eens voorgelezen wordt.
In de leeftijdsfase van 6 tot 12 jaar is de invloed van u als ouder nog steeds groot. De belangstelling voor boeken die uw kinderen lezen, de gesprekken hierover, voorlezen of cadeau geven van een boek, verhogen de kans dat uw kinderen lezers worden. Het is van belang dat u blijft investeren in de leesopvoeding en ze bijvoorbeeld voor blijft lezen, ook als uw kind al kan lezen.

Laten we de kinderen samen enthousiast maken voor het lezen en hiermee de leesmotivatie vergroten.

Heeft u vragen of wilt u meer weten, mail me dan gerust of loop eens bij mij binnen. 

Met vriendelijke groet,

Esther de Laat
e.delaat-rous@skpo.nl  

Cookie instellingen