Omnia Jeugdzorg (pleegzorg)


Er is over het algemeen een groot tekort aan pleeggezinnen in Nederland en helemaal een tekort aan pleeggezinnen met een culturele achtergrond.
Daardoor komen niet alle kinderen terecht op die plek die voor hen het meest als thuis voelt.
Omnia Jeugdzorg en de Combinatie Jeugdzorg hebben de handen in een geslagen om daar iets aan te doen in de vorm van een wervingscampagne. Binnen het project richten we ons specifiek op de Islamitische en Poolse doelgroep.
We willen middels voorlichting het onderwerp onder de aandacht brengen en vragen of uw school ons hierbij kan helpen.
Dit kan in de vorm van een warm contact (bv. een voorlichting op uw school) of door bijvoorbeeld een stukje hieromtrent te publiceren in uw nieuwsbrief die ouders krijgen. Mensen kunnen dan zelf contact met ons opnemen voor meer informatie. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze mail of flyers, schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen. Hopelijk kan uw bijdrage ons helpen aspirante pleegzorgouders te werven op deze manier!

Download document

Cookie instellingen