Wij hebben het fijn samen

We hechten op onze school veel waarde aan een prettig leef- en werkklimaat. Een sfeer waarin alle betrokkenen, maar vooral de kinderen, zich thuis en veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Het motto in elke klas is ‘Wij hebben het fijn samen’. Vanuit deze gedachte wordt met de kinderen gesproken over de juiste manier van omgaan met elkaar.  

Het welbevinden en de betrokkenheid van onze leerlingen zijn voor ons belangrijke indicatoren van de kwaliteit van ons onderwijs. In de groepen 3 t/m 8 nemen we hiervoor de ‘ZIEN!’ vragenlijsten af. Hiermee brengen wij het sociaal-emotioneel functioneren van onze kinderen in kaart.  

Binnen de school hanteren we allemaal dezelfde stappen wanneer kinderen een conflict met elkaar hebben. Hierbij leren we ze hoe ze het probleem klein kunnen houden en zelf kunnen oplossen. Elke groep maakt met elkaar aan het begin van het jaar specifieke groepsafspraken en er is extra aandacht voor groepsvormende activiteiten. Daarnaast zijn er interne vertrouwenspersonen voor de kinderen aangesteld (juf Kim en juf Esther). 
Cookie instellingen