Voor nieuwe ouders

Welkom! 

De Handreiking is een knusse school waar wij veel waarde hechten aan een 
prettig leef en werkklimaat. Ons motto is dan ook niet voor niets 
'Wij hebben het fijn samen'!  

We gaan daarmee voor een sfeer waarin alle betrokkenen, met name de kinderen, zich thuis en veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. 
Samen leren en plezier maken gaat bij ons hand in hand.  

Op de Handreiking willen we een klimaat bieden, waarin niet alleen de ontwikkeling van de individuele leerling tot zijn/haar recht komt, maar ook die van de groep waarvan het deel uitmaakt. De vakken rekenen, taal en lezen worden zoveel mogelijk in de grote groep gestart, waarna de leerlingen in kleine groepjes of individueel tot verwerking van de stof zullen overgaan. Hierbij maken we gebruik van coöperatieve werkvormen en stimuleren we samenwerken. We geven betekenis aan ons onderwijs door het werken aan thema’s, waarmee we de betrokkenheid en het leerplezier vergroten. De 21e -eeuwse vaardigheden zoals creatief denken, probleemoplossend vermogen en zelfregulering, spelen hierbij een grote rol. We doen een beroep op de executieve functies zoals zelfstandigheid, plannen en eigen verantwoordelijkheid. 

Via de onderstaande links vindt u belangrijke informatie voor wanneer u overweegt om uw kind in te schrijven op onze basisschool. Zoals het formulier om een afspraak te maken voor een kennismaking, onze 
werkwijze in de onderbouw, de schooltijden en een verwijzing naar de schoolgids en het schoolplan. 
 
Cookie instellingen