SPIL

Spil Verona

Basisschool de Handreiking vormt samen met kinderdagverblijf Billies een spil-centrum, Spil Verona. In een spil-centrum werken partners samen aan de opvang en onderwijs van kinderen tussen 0 en 12 jaar. Een spil-centrum richt zich op optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen. Ook kan er opvoedingsondersteuning op maat geboden worden aan ouders. We werken intensief samen met partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Een spil-centrum werkt wijkgericht, streeft ernaar om alle kinderen in de wijk te bereiken en voert actief beleid ten aanzien van het bevorderen van integratie.

Een spilcentrum heeft een gericht ouderbeleid, we willen graag ouders zo veel mogelijk betrekken bij de opvang en het onderwijs aan hun kinderen. Middels voor- en vroegschoolse educatie (VVE) krijgen kinderen optimale ontwikkelingskansen. We zorgen voor een rijke speel-leeromgeving en hebben extra aandacht voor de kinderen die dat nodig hebben, zoals kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een voorsprong. De peutergroepen en de kleutergroepen werken intensief samen, ze volgen dezelfde thema's en ondernemen samen activiteiten. Doordat de peuters veel in aanraking komen met de kleutergroepen, is de overgang naar de basisschool een veel kleinere stap!
Cookie instellingen