Schooltijden

Op De Handreiking werken we met een continurooster. De kinderen eten rond het middaguur in de klas samen met de leerkracht. Na het eten gaan de kinderen naar de speelpleinen waar permanent wordt gesurveilleerd door ouders en personeel. We maken een verdeling van de groepen die buitenspelen en eten, zodat de kinderen voldoende ruimte hebben om tot fijn spelen te komen. Ouders die op vaste basis bij helpen, ontvangen hiervoor een vergoeding.

Onze schooltijden:
Maandag 8:30 – 14:45 uur
Dinsdag 8:30 – 14:45 uur
Woensdag 8:30 – 12:00 uur
Donderdag 8:30 – 14:45 uur
Vrijdag 8:30 – 14:45 uur

’s Ochtends gaan de schooldeuren om 8.20 uur open. De ouders brengen de kinderen naar het schoolplein. Deze 10 minuten zijn bedoeld als inlooptijd voor de leerlingen en de leerkrachten. Ouders mogen mee naar binnen 
Heeft u een vraag of wilt u iets vertellen aan de leerkracht dan vragen we u een afspraak te maken na schooltijd, dan heeft de leerkracht alle ruimte en aandacht voor wat u wilt bespreken. De groepen 3 t/m 8 hebben dagelijks pauze van 10:15 tot 10:30 uur. Na schooltijd worden de leerlingen uit de kleutergroepen door de groepsleerkracht naar buiten gebracht. U mag buiten het hek op uw kind(eren) wachten, de andere groepen komen zelfstandig naar buiten.

Onze school vormt samen met kinderdagverblijf Billies Spilcentrum Verona. Dit betekent dat wij onze kinderen opvang bieden in de school vanaf 7.30 uur tot 18.30 uur. Daarnaast zijn er diverse organisaties die naschoolse opvang verzorgen. Zij verzorgen het vervoer en de opvang van de leerlingen op locatie. De school heeft afspraken gemaakt ten aanzien van het vervoer en het ophalen van de kinderen. 

Let op, in coronatijd zijn een aantal van de bovenstaande afspraken aangepast, houdt u voor de actuele berichtgeving daarover de app in de gaten!
Cookie instellingen