OR

Een goed contact tussen school en ouders is voor de kinderen van groot belang. De ouderraad draagt hier in grote mate aan bij, door het schoolteam waar wenselijk en mogelijk te ondersteunen bij activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de schooltijd van kinderen. 

In de ouderraad zitten ouders die het leuk vinden om tijd vrij te maken om wat extra’s te doen voor de kinderen op school. Het biedt de ouders de mogelijkheid deel te nemen aan activiteiten op school. De leerkrachten hebben daardoor meer tijd voor onderwijsinhoudelijke zaken, want de organisatie van allerhande activiteiten vraagt veel tijd. De ouderraad bestaat uit maximaal 9 ouders van leerlingen en twee leerkrachten. Af en toe sluit er iemand aan van de het Managementteam. De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen van de ouderraad zijn in principe openbaar voor ouders van leerlingen, team en directie. De ouderraad int en beheert de ouderbijdrage. Zij stellen hiervoor een begroting op welke goedgekeurd moet worden door de MR. Voor iedere activiteit is een commissie waarin ouders uit de ouderraad samenwerken met leerkrachten van school aan de voorbereiding en de uitvoering van een activiteit.
Cookie instellingen