MR

De MR is de medezeggenschapsraad van onze school. De vergaderingen van onze MR hebben een open karakter. In deze gesprekken, met gelijkwaardige inbreng van iedereen, in een uitstekende sfeer, zoeken we de dialoog met elkaar. Het resultaat is vaak een vorm van consensus. De directie blijkt steeds in staat vorm te geven aan hetgeen in de MR naar voren is gebracht. Daardoor hebben we op onze school een goed functionerende MR.  
Sinds 2007 bestaat de Wet Medezeggenschap op Scholen [WMO]. Die geldt voor alle scholen in het primair onderwijs. De MR praat, samen met de directie, over belangrijke schoolzaken. (formatie, begroting, inhoud van ons onderwijs, visie) De MR heeft recht op overleg met de directie en ze kan zelf onderwerpen aandragen, die ze met hen wil bespreken. Over sommige onderwerpen mag de MR de directie adviseren, bij andere onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht. (artikelen 10 t/m 14 WMO) . 

Onze raad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Daarnaast is altijd de directeur aanwezig. We vergaderen 6 á 7 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. (jaarplanning, agenda en notulen zijn voor ouders en medewerkers inzichtelijk via de Handreiking app) Een van de  MR leden vertegenwoordigt onze school bij de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft een huishoudelijk reglement samengesteld, waarin taken en verantwoordelijkheden worden beschreven. 

Dit zijn onze MR leden: 
 
Inga van der Schoot

Mijn naam is Inga van der Schoot en ik ben nu voor het derde jaar werkzaam op de Handreiking. In 2011 heb ik de overstap gemaakt van de politie naar het onderwijs; een beslissing waar ik nog geen dag spijt van heb gehad! Ik woon samen met mijn man en 2 dochters van 16 en 13 jaar in het centrum van Eindhoven. In mijn vrije tijd hou ik van dansen, yoga, lezen en duiken en zit ik in het dagelijks bestuur van de duikvereniging. Naast MR-lid ben ik ook lid van de Algemene Onderwijs Bond en van de GMR van SKPO. Ik denk graag mee over ontwikkelingen binnen de school en binnen de stichting en vind het belangrijk dat hierbij de belangen van leerlingen, ouders en personeel worden behartigd. Voor vragen: loop gerust binnen (als dat weer mag), bel me of stuur een mailtje. Ik op dinsdag t/m vrijdag aanwezig op school.
 
Sanne Peters

Sanne Peters Hoi, mijn naam is Sanne Peters en ik werk al 6 jaar met veel plezier op basisschool de Handreiking. Ik heb in de afgelopen jaren al in verschillende groepen les gegeven en momenteel geef ik les in groep 6/7. Sinds dit jaar ben ik vanuit de personeelsgeleding lid van de MR. Deze taak spreekt mij erg aan, omdat ik samen met ouders en het team in gesprek kan gaan over het onderwijs op onze school. Om zo ervoor te zorgen dat wij samen het beste onderwijs bieden aan alle kinderen. Mochten er vragen, tips of opmerkingen zijn, altijd welkom om deze te delen.
 
Linda Biemans

Mijn naam is Linda Biemans en woon samen met mijn vriend en twee kinderen in Son en Breugel. Ik ben sinds maart 2013 werkzaam op Basisschool de Handreiking. De afgelopen 5 jaar ben ik te vinden in de onderbouw, namelijk de groepen 1-2. Sinds dit schooljaar maak ik ook deel uit van de MR. Ik zit in de personeelsgeleding van de MR, omdat ik graag de ontwikkeling van de school volg en daarin actief in mee wil denken. Samen werken en samen beslissen met de oudergeleding vind ik belangrijk, met als doel kwalitatief goed onderwijs en een fijn leer- en werkklimaat.
 
Renate van Leeuwen

Mijn naam is Renate van Leeuwen, moeder van Julie uit groep 7 en Marijn uit groep 4. Sinds dit schooljaar ‘20/’21 zit ik in de mr. Ik werk als ontwikkelaar en programmamanager bij stichting Het Vergeten Kind. In mijn vrije tijd kun je me vaak vinden bij ijshockeyvereniging De Kemphanen, waar ik het team van Julie begeleid. Ik vind De Handreiking een fijne veilige school met veel aandacht voor ieder kind. Door deel te nemen aan de MR wil ik hier mijn steentje aan bijdragen. Voor en na schooltijd ben ik vaak aan de rand van het plein te vinden. Als MR willen we graag weten wat er leeft, dus spreek een van ons gerust aan.
 
Danielle van Zoest-Wolf

Ik ben Danielle van Zoest-Wolf, 43 jaar en moeder van Mats uit groep 3/4A. Sinds begin van dit schooljaar ben ik lid van de MR . Bij De Handreiking voel ik me zeer betrokken en door lid van de MR te zijn wil ik graag een bijdrage doen en meedenken. Ervaring of een achtergrond in het onderwijs heb ik niet, maar daardoor denk ik met een open en frisse blik te kunnen kijken.
 
René Tijssen

Mijn naam is René Tijssen, vader van Juul. Samen met mijn vriendin Kim wonen we in de wijk Heesterakker. Ik werk met veel plezier als Business Analist bij Sligro Food Group op het hoofdkantoor in Veghel. Mijn hobby's zijn koken, bordspellen, online games en comics lezen. Ik ga graag naar muziekfestivals en comic con. Mocht je nog meer van me willen weten, voel je dan niet bezwaard om me een keer aan te spreken.
 

verzoek tot contact met MR

Cookie instellingen