MR

De MR is de medezeggenschapsraad van onze school. De vergaderingen van onze MR hebben een open karakter. In deze gesprekken, met gelijkwaardige inbreng van iedereen, in een uitstekende sfeer, zoeken we de dialoog met elkaar. Het resultaat is vaak een vorm van consensus. De directie blijkt steeds in staat vorm te geven aan hetgeen in de MR naar voren is gebracht. Daardoor hebben we op onze school een goed functionerende MR.  
Sinds 2007 bestaat de Wet Medezeggenschap op Scholen [WMO]. Die geldt voor alle scholen in het primair onderwijs. De MR praat, samen met de directie, over belangrijke schoolzaken. (formatie, begroting, inhoud van ons onderwijs, visie) De MR heeft recht op overleg met de directie en ze kan zelf onderwerpen aandragen, die ze met hen wil bespreken. Over sommige onderwerpen mag de MR de directie adviseren, bij andere onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht. (artikelen 10 t/m 14 WMO) . 

Onze raad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Daarnaast is altijd de directeur aanwezig. We vergaderen 6 á 7 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. (jaarplanning, agenda en notulen zijn voor ouders en medewerkers inzichtelijk via de Handreiking app) Een van de  MR leden vertegenwoordigt onze school bij de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft een huishoudelijk reglement samengesteld, waarin taken en verantwoordelijkheden worden beschreven. 

Dit zijn onze MR leden: 
 
Inga

Mijn naam is Inga en ik ben sinds 2018 werkzaam op de Handreiking. In 2011 heb ik de overstap gemaakt van de politie naar het onderwijs; een beslissing waar ik nog geen dag spijt van heb gehad! Ik woon samen met mijn man en 2 tienerdochters in het centrum van Eindhoven. In mijn vrije tijd hou ik van dansen, yoga, lezen en duiken en zit ik in het dagelijks bestuur van de duikvereniging. Naast MR-lid ben ik ook lid van de Algemene Onderwijs Bond, van het Lerarencollectief en van de GMR van SKPO. Ik denk graag mee over ontwikkelingen binnen de school en binnen de stichting en vind het belangrijk dat hierbij de belangen van leerlingen, ouders en personeel worden behartigd. Voor vragen: loop gerust binnen, bel me of stuur een mail. Ik ben op dinsdag tot en met vrijdag aanwezig op school
 
Sanne

Hoi, mijn naam is Sanne en ik werk inmiddels al 8 jaar met veel plezier op de Handreiking. Afgelopen jaren heb ik in verschillende groepen les gegeven, momenteel geef ik les in groep 3. Namens de personeelsgeleding neem ik plaats in de MR. Deze taak spreekt mij erg aan, omdat ik samen met het team en ouders in gesprek kan gaan over het onderwijs op onze school. Om op die manier ervoor te zorgen dat we het beste onderwijs kunnen bieden aan al onze leerlingen. Mochten er vragen, tips of opmerkingen zijn, altijd welkom om deze te delen!
 
Lotte

Ik ben Lotte en ben nu 10 jaar werkzaam op basisschool de Handreiking. Afgelopen jaren ben ik vooral een gezicht in de bovenbouw geweest. In het onderwijs ben ik graag bezig met wat er in kinderen omgaat en hoe ik hen verder kan helpen en ontwikkelen. Daarnaast kan ik ook mijn creativiteit goed kwijt in het onderwijs!  
Ik vind het heel fijn om mee te denken over de koers die onze school vaart en beleef ook veel plezier aan deze rol. Dat maakt ook dat ik weer graag een plek in neem binnen de MR. 
Dit jaar zal ik 4 dagen in de week te vinden zijn in groep 8.  Voor vragen, loop gerust binnen. 


 
Laura

Mijn naam is Laura, moeder van Joos en Tobin. Ik vind het leuk en belangrijk om via de MR, maar ook op andere manieren, mijn betrokkenheid te hebben bij de Handreiking. Via mijn werk in de jeugdzorg ben ik vaak zijdelings betrokken bij het onderwijs. Het is fijn om de school nu ook vanuit de beleidskant te mogen zien en deze ervaringen met elkaar te verbinden. 
 
Danielle 

Ik ben Danielle, 43 jaar en moeder van Mats uit groep 3/4A. Sinds begin van dit schooljaar ben ik lid van de MR . Bij De Handreiking voel ik me zeer betrokken en door lid van de MR te zijn wil ik graag een bijdrage doen en meedenken. Ervaring of een achtergrond in het onderwijs heb ik niet, maar daardoor denk ik met een open en frisse blik te kunnen kijken.

 
René 

Mijn naam is René, vader van Juul. Samen met mijn vriendin Kim wonen we in de wijk
Heesterakker. Ik werk met veel plezier als Business Analist bij Sligro Food Group. Mijn hobby's
zijn koken, lego en bordspellen . Daarnaast fiets ik graag een rondje op mijn racefiets of in de
bossen met een mountainbike. Mocht je nog meer van me willen weten, voel je dan niet bezwaard
om me een keer aan te spreken
 
Met vriendelijke groet,
René 
 

verzoek tot contact met MR

Cookie instellingen