Betekenisvol leren in de onderbouw

In de kleutergroepen werken we vanuit de grondslag van ontwikkelingsgericht onderwijs aan de principes van basisontwikkeling. Eén van de principes is dat kinderen betekenisvolle, gezamenlijke activiteiten nodig hebben om tot ontwikkeling te komen en te leren. De leerkracht bemiddelt hierbij, zoekt naar aanbod dat voor de kinderen interessant en van betekenis is en bevordert een goede ontwikkeling van de kinderen.  

Binnen basisontwikkeling staan drie B’s centraal:  

• Betrokkenheid: nieuwsgierig zijn, nieuwe dingen ontdekken en uitproberen, inbreng hebben, ideetjes bedenken, ergens helemaal in op gaan;  

• Bedoeling (van de leerkracht): spel, constructie, gesprek en kring, rekenen en lees/schrijf-activiteiten, differentiëren;  

• Betekenisvol leren (voor het kind): dichtbij de belevingswereld, nadoen van de echte wereld, handelingsgericht, rollenspel.  

Het onderwijsaanbod in de kleutergroepen is verweven in een thema. We maken de thema's zo betekenisvol mogelijk door onderwerpen te kiezen die de kinderen herkennen uit hun eigen belevingswereld. Bij elk thema wordt een verhaal bedacht, dat als rode draad door het thema loopt. Meestal komt er in dit themaverhaal een probleem naar voren waar we samen met de kinderen een oplossing voor gaan zoeken. Alle activiteiten die in dit thema aan bod komen staan in relatie met de rode draad van het verhaal. Elk thema kent een opening en een afsluiting en gedurende het thema wordt de praktijk in de school gehaald of zoeken we deze op. 
Cookie instellingen