Handleiding voor ouders tijdens de Coronaperiode op De Handreiking

Beste ouders en verzorgers,

We hebben al een aantal weken met de vernieuwde maatregelen kunnen werken. Gelukkig hebben de laatste maatregelen geen gevolgen voor het basisonderwijs. 
Omdat we natuurlijk allemaal op de hoogte zijn van het stijgende aantal besmettingen, willen we u nogmaals alert maken op de genomen maatregelen op school en willen we nogmaals laten weten wat u van ons mag verwachten.

Klik hier hoor de handleiding voor ouders tijdens de Coronaperiode

Verder willen we u er nogmaals op wijzen dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat ouders in de school komen, tenzij dit met de betreffende ouder is afgesproken. Soms zijn er andere volwassenen dan de teamleden in de school; hiermee is altijd vooraf een afspraak gemaakt. Met andere woorden: de school is hiervan op de hoogte.

Oproep:
Wanneer er iemand anders uw kinderen van of naar school brengt, zorg dan dat deze persoon ook op de hoogte is van de afspraken op school. Zoals afscheid nemen bij het hek en niet in de school komen.

Bericht over de Ventilatie:
Vanuit ons bestuur zijn alle vantilatiesystemen van de scholen gecontroleerd. Hieruit is gebleken dat de systemen die bij ons op school gebruikt worden volledig voldoen aan het bouwbesluit. Inmiddels is er in de afgelopen weken ook uitgebreid onderhoud gepleegd en zijn alle filters gecontroleerd en vervangen. 
Wij zullen regelmatig blijven ventileren met verse buitenlucht. Maar we hoeven niet meer de hele dag alle ramen en deuren open te houden. Dit is goed nieuws met dit herfstweer! Wel willen we vragen of kinderen eventueel een extra vesje of iets dergelijks kunnen dragen, zodat zij geen last hebben van de momenten dat er wel geventileerd wordt.

Cookie instellingen