Elk kind veilig op de fiets

Gisteren hebben we in samenwerking met de instructeurs van ANWB Streetwise een succesvolle verkeersdag neergezet. Zoals u heeft kunnen lezen is Streetwise voor de basisscholen opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van leerlingen. Eens in de twee jaar wordt een Streetwise dag georganiseerd, waardoor alle leerlingen de verschillende modules gedurende hun basisschoolperiode doorlopen. 
De leerlingen ervaren steeds opnieuw hoe het is om deelnemer te zijn in het verkeer, wat daarbij de gevaren zijn en op welke wijze zij veilig deel kunnen nemen. 

Het is de instructeurs opgevallen dat de fietsvaardigheden bij leerlingen in de bovenbouw onvoldoende waren. Zij attendeerden ons erop dit onder de aandacht te brengen, aangezien deze leerlingen straks op de fiets naar het voortgezet onderwijs zullen gaan.
De basis voor goede fietsvaardigheden wordt al op een jongere leeftijd gelegd. Als ouder speelt u hierbij een grote rol. Om echt goed te leren fietsen, moeten kinderen meters maken en deelnemen aan het verkeer. Laat de auto bijvoorbeeld wat vaker staan en kom met uw kind met de fiets naar school. Dit zal tevens een positieve bijdrage leveren een veiligere verkeerssituatie rondom onze school!
Onderstaande link biedt u meer informatie over fietsen met kinderen en geeft u tips over welke bijdrage u hieraan kunt leveren. 

Elk kind veilig op de fiets | ANWB

Laten we er met elkaar voor zorgen dat alle kinderen voldoende vaardig zijn, zodat zij op een veilige manier deel kunnen nemen aan het verkeer! 

Cookie instellingen