Belangrijke informatie mbt de noodopvang en onderwijs op afstand


Op de valreep nog even een aantal belangrijke punten op een rijtje:


Noodopvang

Ook deze periode van schoolsluiting verzorgt de school de noodopvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in een van de cruciale beroepen.
Deze noodopvang wordt verzorgt door de leerkrachten zelf, naast de lesgevende activiteiten online. Zoals u zult begrijpen is hierdoor het aantal kinderen dat we kunnen opvangen niet oneindig. We willen dan ook met klem benadrukken dat deze opvang alleen is in geval van nood. Dus mocht u wel in de mogelijkheid zijn om de opvang van uw kinderen anders te regelen, ondanks dat u "recht" zou hebben op noodopvang willen we u vragen hiervan gebruik te maken. Op deze manier houden we de beschikbaarheid van de noodopvan met elkaar in stand voor de echte noodgevallen.

 

Afspraken noodopvang

Wanneer uw kind(eren) gebruik maken van de noodopvang gelden de volgende afspraken:
  • Aanvragen lopen via de directie (stuur hiervoor een mail naar m.vandersteen-vanwessel@skpo.nl) en moeten goedgekeurd worden voordat de kinderen kunnen worden opgevangen.
  • Afmelden graag via hetzelfde mailadres. Ziekmeldingen kunnen via de Schoolapp.
  • De normale schooltijden zijn van kracht, we beginnen om 8.30 en om 14.45 gaan de kinderen naar huis, tenzij anders is afgesproken. Op woensdag is dat natuurlijk om 12.00 uur. 
  • Kinderen die ook aangemeld zijn bij de BSO worden opgehaald volgens afspraak.
  • Halen en brengen via de hoofdingang. Graag even aanbellen. Alleen kinderen mogen naar binnen.
  • Kinderen nemen alles mee naar school om op school de lessen te kunnen maken, ook hun Chromebook met oplader (gr 4 t/m 8).
  • Kinderen die op een Chromebook moeten werken nemen deze mee en zorgen ervoor dat ze vooraf al een keer ingelogd zijn op Teams en de Onedrive volgens de eerder verstrekte beschrijving.
  • Kinderen nemen zelf een fruithap mee en een lunchpakketje.

Onderwijs op afstand

Voor iedere groep zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop de leerkrachten met de kinderen en de ouders communiceren. Afgelopen woensdag heeft iedereen hier bericht over gehad.
Alle informatie wordt verstrekt via de persoonlijke inbox en klassenboek van onze Schoolapp. Houd deze dus goed in de gaten.
Als er (technische) vragen zijn over het onderwijs op afstand, kunnen deze gesteld worden aan de leerkracht. 

Het team van De Handreiking wenst alle kinderen en hun ouders een fijne kerst, maak er iets gezelligs van met elkaar! En bovenal wensen we iedereen een gezond, hoopvol en mooi 2021!! We zien elkaar graag zodra de scholen weer open mogen!

Cookie instellingen