Basisschool De Handreiking behoudt het VERKEERSveiligheidsLABEL

Met trots kunnen wij u mededelen dat wij ook dit schooljaar ons BVL label behouden.
Het Brabants VerkeersveiligheidsLabel met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en-veiligheid rond de school. Het label toont aan dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving, met als doel de wegen zo verkeersveilig mogelijk te maken. 

Download document

Cookie instellingen